Penginapan pelajar PDF Print E-mail
Written by ibnuatiq   
Sunday, 18 April 2010 07:54

Bayaran Penempatan

 

  1. Pondok wakaf (kebanyakan pelajar bujang tinggal di pondok wakaf)

a. Percuma untuk tempat tinggal Cuma wajib baiki kerosakan sendiri

b. Elektrik bulanan biasanya RM 10.00

c. Air bulanan biasanya RM 3.00

2. Asrama

 

a. Yuran asrama mengikut ketetapan pihak pengurusan

b. Yuran makan minum

c. Elektrik dan air biasanya RM 10.00 sebulan

3. Pondok sewa (hampir semua pelajar muslimat, kelamin dan warga emas tinggal di pondok sewa)

a. Mengikut kadar sewa yang ditetapkan oleh pemilik pondok

b. Elektrik dan air mengikut bil semasa

Makan Minum dan Pembelian Kitab

- Pembiayaan makan  minum dan pembelian kitab adalah tanggungan sendiri. Pelajar dan warga pondok diberi pilihan samada memasak sendiri atau membeli makan di kedai sekitar kawasan pondok

Last Updated on Sunday, 20 November 2011 15:54