Hukum berkaitan jual beli tanah dan kebun PDF Print E-mail
Written by Ustaz Alias   
Saturday, 24 July 2010 15:15

Apakah yang termasuk dalam penjulan tanah dan kebun

Maksud jual tanah ialah menjual tanah yang dimiliki oleh penjual hingga sampai tujuh lapis bumi.

 • Termasuk dalam jual tanah pekara-pekara yang ada pada tanah itu seperti:
 1. Binaan termasuk telaga.
 2. Pohon kayu yang basah.
 3. Tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran yang boleh diambil lebih daripada sekali.
 4. Tanaman yang diambil buahnya lebih daripada sekali seperti pohon buah yang bermusim.
 5. Akar atau umbi pokok yang ada didalam tanah
 6. Benih bagi pokok yang berkekalan dan benih bagi tumbuh-tumbuhan  dan sayuran yang boleh diambil lebih daripada sekali.
 7. Segala batu yang terjadi pada tanah dan batu binaan yang tetap diatas tanah.
 • Pekara-pekara yang tidak termasuk dalam jual tanah
 1. Tumbuh-tumbuhan yang boleh diambil sekali sahaja, seperti padi.
 2. buah dan daun yang sudah ada di pohon ketika tanah itu dijual. Disyaratkan penjual memotong (mengambil) dengan segera buah dan daun itu supaya tidak bercampur dengan yang akan terbit selepas akad jual beli.
 3. biji benih bagi pohon yang tidak kekal yang ada  pada bumi dan benih tumbuh-tumbuhan dan sayuran yang kehasilannya boleh diambil sekali sahaja.
 4. batu yang ditanam.

Jual kebun

 • Pekara yang termasuk di dalam jual kebun
 1. Tanahnya sehingga tujuh lapis bumi.
 2. pohon kayu yang ada didalamnya.
 3. binaan yang ada didalamnya.
 • Dikehendaki dengan binaan pada jual tanah dan kebun ialah segala benda yang tetap seperti tiang, atap, dan dinding dan segala benda yang mngikutnya seperti pintu yang tetap pada dinding, tangga yang dipaku atau yang dibina, penyelak pintu yang terlekat padanya,
 • Tidak termasuk dalam kata binaan itu adalah kunci yang tidak melekat pada pintu, pintu yang tidak melekat pada bina, batu yang ditanam tetapi tidak dibina apa-apa padanya, almari yang tidak lekat pada dinding, gayung dan sebagainya