Tertib dalam mengambil dalil hukum PDF Print E-mail
Written by Ustaz Alias   
Friday, 16 July 2010 17:43

Apabila berlawanan dua dalil sama ada dalil itu dari al-Quran atau sunah maka cara mengambil dalil hendaklah:


1. mendahulukan makna yang nyata daripada makna yang tersembunyi. Adalah demikian itu seperti makna yang zahir dan makna yang ditakwil maka didahulukan lafas pada makna hakikat daripada makna majaz.

2. mendahulukan yang mewajibkan ilmu yakin daripada yang mewajibkan zan/sangka. Adalah demikian itu seperti mutawatir dan ahad maka didahulukan yang mutawatir melainkan adalah yang mutawatir itu umum maka ditahsis dengan ahad seperti harus mentahsis al-Quran denga sunah

3. mendahulukan yang dituturkan didalam al-Quran atau sunah daripada yang diqiaskan melainkan yang dituturkan itu umum maka hendaklah ditahsis dengan qias.

4. mendahulukan yang diqias secara terang daripada yang diqias secara tersembunyi. Adalah demikian itu seperti mendahulukan qias ellah daripada qias syibih.

5. apabila didapati didalam al-Quran dan sunah perkara yang mengubah asal maka hendaklah didahulukan apa yang dituturkan didalam keduanya dan ditingalkan asal dan jika tidak didapati didalam al-Quran demikian itu maka hendaklah dipakai asal (istishabul asli).